Profil

Lægens ord tilbyder

 

Artikler om mennesker, sundhed, sygdom og udvikling som er til at forstå og blive klog af.

Se eksempler på artikler her

 

Sprogvask og forbedring af tekst i artikler, afhandlinger, foldere, rapporter osv.

 

Undervisning og workshops om bedre skrivning, åben dialog, brugerinddragelse, psykiske problemer og udvikling

 

Kontakt birgitte@laegensord.dk

 

Dansk Journalistforbunds Vejledende vilkår for freelancejournalistik finder du her

   Birgitte Vange © 2018