Profil

Lægens ord tilbyder


Artikler og tekst om mennesker, sundhed, sygdom og udvikling som er til at forstå og blive klog af.

Se eksempler på artikler her


Sprogvask og forbedring af tekst på hjemmesider og i artikler, afhandlinger, foldere, rapporter osv.


Undervisning og workshops om bedre skrivning i det offentlige, åben dialog, brugerinddragelse, psykiske problemer og udvikling


Kontakt birgitte@laegensord.dk


Dansk Journalistforbunds Vejledende vilkår for freelancejournalistik finder du her

   Birgitte Vange © 2019